Algemene voorwaarden van New Ballet & Balance by Esther

 1. Er wordt lesgegeven in ballet/theaterdans en een mix van modern/jazztechnieken.
 2. Er zijn 3 opzegmomenten in het jaar: vóór 1 december, vóór 1 april, vóór 1 juli.
  De klant is verantwoordelijk voor een stipte betaling via de per mail toegestuurde factuur binnen het termijn van 14 dagen.
  Bij niet tijdige betaling komen alle rechtelijke en buitenrechtelijke kosten voor de rekening van de klant. 1e herinnering 10 euro, 2e herinnering 20 euro, incasso kosten.
  Bent u te laat met opzeggen dan betaald u een maand opzegtermijn.
 3. N.B. als de inschrijving na de herfst, voorjaars of meivakantie start kunt u pas in het daarop volgende blok opzeggen. De klant is verantwoordelijk voor een stipte betaling via de per mail toegestuurde factuur binnen het termijn van 14 dagen.
  Bij niet tijdige betaling komen alle rechtelijke en buitenrechtelijke kosten voor de rekening van de klant. 1e herinnering 10 euro, 2e herinnering 20 euro, incasso kosten.
 4. Na 2 proeflessen moet op de 1e definitieve lesdag het inschrijfformulier direct worden ingeleverd anders kan er geen les deelname verleend worden.
  Met de ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met alle algemene voorwaarden en tarieven.
  U krijgt de 1e factuur vanaf de 1e lesdag, de proeflessen worden contant betaald bij aanvang van de proeflessen ( 9,50 peuter/kleuter) (10,50 kind)
  Het inschrijfgeld bedraagt 12 Euro.
 5. Het lesgeld dient ook betaald te worden als de leerling niet deelneemt aan de lessen. Bij ziekte en/of overige zaken is het opschorten of verrekenen van het lesgeld niet mogelijk. Dit geldt ook voor vakanties die buiten de gewone schooltijden worden gehouden.
 6. a. New Ballet & Balance is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadigingen van eigendommen van de leerling.
  b. U aanvaardt het feit dat deze tak van sport een eventueel verhoogd risico op schade met zich meebrengt alhoewel er in de les goed opgelet wordt hoe de leerling de oefeningen uitvoert.
  c. New Ballet & Balance is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die niet valt onder de dekking van de door de balletschool gesloten aansprakelijkheidsverzekering

Opzeggen: De overeenkomst middels het inschrijfformulier is voor onbepaalde tijd tot dat u zelf opzegt voor de gestelde 3 bovenstaande data bij punt 2.
Er kan niet opgezegd worden via sms, whatsapp, mail, bankafschrift, mondeling, telefonisch. Dit wordt niet geaccepteerd.
Opzeggen kan alleen SCHRIFTELIJK uitsluitend per brief voor de genoemde datum.
Correspondentie adres: E. van Emden, Hendrik Jacobszstraat 25-2, 1075 PB, Amsterdam.
De datum van ontvangst op bovenstaand adres is bepalend voor het opzegtermijn.
De opzegbrief mag ook persoonlijk aan de docent worden overhandigd maar ook dat moet VOOR de desbetreffende opzegdatum (zie punt 2)

Augustus 2023